VHE steunt Stichting Hulphond

- Nieuws

Hulphond donatie

Enkele jaren geleden besloten wij te stoppen met het versturen van de gebruikelijke kerst- en nieuwjaarskaarten. In plaats daarvan zijn we een bedrag gaan schenken aan een goed doel. Afgelopen jaar was dat de Stichting Hulphond Nederland.
Hulphond Nederland is hét expertisecentrum voor het opleiden en inzetten van hulphonden voor zowel de medische als therapeutische zorg. De stichting heeft in de afgelopen 30 jaar veel ervaring opgedaan en is leidend onder de hulphondenscholen in Nederland. Zij is toonaangevend in haar aanbod van verschillende soorten hulphonden en de wijze waarop zij deze professioneel ter beschikking stelt. De stichting kan honden tot 70 vaardigheden aanleren om mensen met lichamelijke beperkingen of therapeutische behoeften te helpen. Dit zijn vaak mensen met zware fysieke beperkingen, epilepsie of trauma’s, alsook kinderen en jongeren met ernstige gedragsstoornissen, een geestelijke beperking of het syndroom van down.
Wij zijn ervan overtuigd dat onze schenking van € 2500 goed besteed zal worden voor het prachtige werk dat de Stichting Hulphond Nederland uitvoert.

Website Hulphond Nederland