en / nl
Motion Control

Testbank Case

Een voorbeeld van een project met Customised Motion Control Design producten in samenwerking met Ontwerp & Engineering.

Project hoog toeren testbank

Middels de Customised Motion Control producten is VHE in staat complete projecten te realiseren. Door de kennis en kunde van onze partners en onze specialisatie in hoog toeren vraagstukken is ons gevraagd een testbank te ontwikkelen om een grote range aan producten te testen bij een maximaal toerental van 25.000 1/min.

Om te beginnen wordt er samen met de klant een specificatie opgesteld waaraan deze testbank dient te voldoen, middels een plan van aanpak wordt de complete project doorloop vastgelegd. Dit kan zijn vanaf een voorstudie om onzekere factoren uit te sluiten, via detailengineering (hardware- en softwarematig) tot de realisatie en het in bedrijf nemen van de testbank.

Een nauwe samenwerking met de klant, onze mechanische partner en onze leveranciers is het gevolg. In  samenwerking met onze motorleveranciers GEORGII KOBOLD of GMN wordt gekeken welke aandrijving hier voor in aanmerking komt: vermogensbepaling, uitlegging van de wikkeling, lagerkeuzes, koeling, temperatuurbewaking en afdichtingen zijn enkele zaken welke aan de orde komen. De juiste aansturing voor deze aandrijving zal in samenspraak met SIEB & MEYER bepaald worden met de eventuele klantspecifieke eisen. De juiste keuze in aansturingsprincipe, benodigde schakelfrequenties zijn enkele zaken die ervoor gaan zorgen dat de aandrijving zijn werk optimaal doet.

Een op maat gerealiseerde besturing met bediening is een kolfje naar de hand van onze experts van de afdeling Ontwerp & Engineering.