Ga naar de inhoud

Semicon: De digitalisering van de wereld is niet te stoppen

VHE opereert in de marksegmenten semicon, hightech en smart energy.

Omdat de wereld steeds verder digitaliseert, vindt in het semicon marktsegment een explosieve groei plaats. In auto’s zien we een verviervoudiging van het aantal chips, voor de energie-transitie (zonnepanelen, windmolens, elektriciteitsnetwerken) zijn grote hoeveelheden chips nodig en daarnaast wil Europa zijn eigen semicon-industrie (her)opbouwen.

Ontdek wat wij doen in de semicon

In dit marktsegment werkt VHE zowel voor wereldtop multinationals als voor veelbelovende start ups. Machine Control, Machine Connectivity en Motion control wordt allemaal toegepast, waarin vaak in een cleanroom-omgeving wordt gewerkt.

VHE is een partner die voor de langere termijn gaat en zeer pro-actief is in het volgen van onze wensen. Daarnaast hebben ze uitstekende inhoudelijke kennis van besturingen en kennen ze onze machine van binnen en van buiten. Hierdoor kunnen wij ons als OEM op onze core technologie concentreren.
- Walter van de Pol, CEO Raith

 

Walter vertelt:

Raith is een toonaangevende leverancier van oplossingen voor electronenbundellithografie, FIB-nanofabricage, nano-engineering en reverse-engineering. We werken al vele jaren samen met VHE.

VHE heeft de engineering verzorgd voor zowel de besturingskast en besturingsmodules in de machine als de complete bekabelingsset van onze machine. Zij hebben daarnaast een stuk van de PLC mee ontwikkeld.

VHE is ook verantwoordelijk voor de productie van de elektrische besturingskast, overige gebruikte elektrische modules verwerkt in de machine en de complete bekabeling van de machine. Deze machine wordt geheel opgebouwd in de clean-room bij VHE. Inclusief de bekabeling en besturingskast. Waarna deze een functionele test in de clean-room ondergaat.

We hebben intensief contact met VHE zowel over de engineering als de productie. Dit is ook nodig want VHE beheert ons tekenpakket. Wijzigingen worden op deze wijze snel besproken en doorgevoerd.

Een welkome toevoeging is het door VHE zelf ontwikkelde kwaliteits- en managementsysteem ZEROX. Alle relevante productie- en testdata wordt hier per machine opgeslagen zodat deze snel is terug te vinden.

Het grote voordeel bij VHE is dat de mensen de machine kennen en een half woord genoeg is. Dat is prettig samenwerken.

 

Het gaat er niet om hoe hard je kunt slaan, maar hoe hard je kunt incasseren... Je wilt namelijk samen wat bereiken. VHE heeft dat altijd heel goed gedaan.
- Jan do Livramento, Supply Chain Director Nearfield Instruments

 

Jan vertelt:

Nearfield Instruments is een machinebouwer in de Semicon wereld. We bouwen metrologiemachines om de oppervlakte van chips te meten op atoomniveau. De gebruikte techniek Atomic Force Microscopy (AFM), meet met een ultra klein naaldje, die de Van der Waalskrachten meet (atoomkracht). Die kracht is evenredig verdeeld om het atoom en varieert naarmate het oppervlak van het atoom dichter genaderd wordt. Die naaldjes zelf zijn eigenlijk niet waarneembaar met het blote oog.

Het project: Zo’n machine van Nearfield wordt opgedeeld in verschillende brokken. In totaal wordt daar met vele verschillende leveranciers aan gewerkt. Een essentieel deel is de Design en Serieproductie van het Machine Control systeem en de Machine Connectivity. Het bouwwerk waar alle elektronica in moet met alle bijbehorende kabels, daarin is VHE gespecialiseerd. Het gaat om het cabinet met alle interfaces, een paar honderd kabels, waar vele honderden signalen overheen lopen. En dat allemaal onder cleanroom condities.

De onderdelen in de besturingskast komen van tientallen verschillende leveranciers. Dus VHE moet heel goed met die leveranciers en met Nearfield coördineren wie wat doet om uiteindelijk tot een werkend product te komen.

Status: We werken met VHE sinds 2018 samen. De grootste uitdaging die we samen hebben moeten overwinnen sinds die tijd was het engineeren en bouwen van de eerste proto, die heel compact moet zijn en waarin zoveel verschillende onderdelen zitten. Hoe houd je die samenwerking goed met zoveel onzekerheden? Als je daar als bedrijf goed doorheen komt, dan heb je bewezen dat je met een start-up kunt werken (inmiddels scale-up). We hadden uitdaging in de techniek, maar naadloos samenwerken is nog belangrijker. Het gaat er niet om hoe hard je kunt slaan, maar hoe hard je kunt incasseren. Je wilt namelijk samen wat bereiken. VHE heeft dat altijd heel goed gedaan. Je hebt mensen nodig, die geloven in wat ze doen. En die heeft VHE.

Tot slot: VHE is heel transparant, gaat in open dialoog. Omarmt nieuwe ontwikkelingen. Houdt geen dingen achter omdat ze bang zijn dat zaken verkeerd opgevat kunnen worden. Commercieel zijn ze ook heel transparant en dat vind ik heel erg waardevol.

 

 

Hightech: Technologie gebruiken voor de oplossingen van morgen

VHE opereert in de marksegmenten semicon, hightech en smart energy.

De hightech industrie is een brede industrie, waar met behulp van nieuwe technologieen de machines voor “morgen” worden ontwikkelt. 3D metaal printing, robotisering in de agri-tech en ultra-snelle verpakkingsmachines zijn voorbeelden in de hightech industrie.

Ontdek wat wij doen in de hightech

In dit marktsegment werkt VHE zowel voor wereldtop multinationals als voor veelbelovende start ups. Belangrijkste criterium daarbij is dat klanten technology leader zijn in hun markt en continu innoveren. Machine Control, Machine Connectivity en Motion control wordt allemaal toegepast.

VHE is voor ons een belangrijke partner die met een uitstekend team van system architects, engineers en monteurs mee ontwikkelen aan onze machine. Onze teams werken zeer prettig samen op basis van vertrouwen, openheid en snelheid.
- Mark Vaes, CTO Additive Industries.

 

Mark vertelt:

Additive Industries is een fabrikant van industriële 3d-metaalprinters voor hoogwaardige metalen onderdelen. Additive Industries biedt een systeem dat specifiek gericht is op de high end en veeleisende industrie voor toepassingen in onder andere aerospace en automotive.

In 2014 heeft Additive Industries een selectie gemaakt van ontwikkelings- en productiepartners voor de ontwikkeling en productie van hun eerste MetalFAB 3D printer. Dit hele traject diende plaats te vinden binnen een een zeer ambitieus tijdsbestek van 36 maanden. De gekozen partners in de Brainport regio hebben allen hun commitment gegeven dit ambitieuze plan tot een goed einde te brengen met als resultaat een modulair opgebouwde high tech printer die wereldwijd aan alle normen voldoet volgens planning.

VHE  heeft als één van de trotse partners zorggedragen voor het elektrisch concept, system architectuur, protobouw en seriebouw. Daarnaast verzorgt zij de engineering en productie van alle elektrische panelen die in de MetalFAB aanwezig zijn. Bovendien verzorgen zij de engineering en productie van de high tech kabelset die alle componenten en modules verbindt, en een 600 tal kabels omvat. Tot slot heeft VHE enkele testmodules ontwikkeld zodat elke module bij bij Additive Industries of toeleveranciers van Additive geproduceerd wordt op voorhand getest kan worden.

De basis van het succes is de samenwerking binnen de Brainport. VHE is goed in het samenwerken met collega-partners in de hightech industrie om ons als OEM te ontzorgen. De cultuur van VHE is er één van open communicatie via korte lijnen, snelheid en vertrouwen in elkaar. Dat past precies bij de cultuur van Additive Industries.

Smart Energy: Klimaatverandering dient ten koste van alles te worden tegengegaan

VHE opereert in de marksegmenten semicon, hightech en smart energy.

Klimaatverandering dient ten koste van alles te worden tegen gegaan. De weg naar een CO2-neutrale wereld vraagt om een transitie naar CO2-neutrale energiebronnen. Dit vraagt bijna altijd om elektriciteitsnetwerken. Met zijn kennis van elektriciteit speelt VHE een belangrijke rol in het ontwikkelen en implementeren van de juiste oplossingen voor deze transitie.

Ontdek wat wij doen in de smart energy markt

In dit marktsegment werkt VHE met diverse veelbelovende scale ups. Machine Control en Machine Connectivity worden onder andere toegepast in hoogvermogensladers voor bussen en vrachtwagens, remote zonneparken om fabrieken van energie te voorzien en decentrale energiebuffers om netcongestie te voorkomen.

VHE is een uitstekende partner, ze zijn creatief en kritisch. Ze durven zich ook uit te spreken. Daarnaast tonen ze inhoudelijke betrokkenheid.
- Jean-Paul Scheurleer, CEO Hylife Innovations

 

Jean-Paul vertelt:
Energietransitie: iedereen heeft het erover maar weinigen realiseren concrete projecten. Heel veel grote partijen bedenken mooie pilots en komen erachter dat het overgaan tot daadwerkelijke realisatie niet haalbaar blijkt. Wij doen het andersom. Het DOEN is het belangrijkste. We hebben een energiesysteem dat we op wijkniveau nu realiseren, waarmee we emissie loos energie kunnen produceren, bufferen en slim aansturen. We noemen dit de Innovahub. We dealen met alle problematiek die er speelt: netcongestie, gas, klimaatcrisis, energiecrisis, wooncrisis. Een batterij, waterstof-opslag, zonnecellen / windmolens en slimme software maken allemaal onderdeel uit van het systeem.

VHE kwam op ons pad via ABB. Zowel VHE als Hylife Innovations waren in gesprek met ABB over ontwikkelingen in de energietransitie, Simulatiesoftware en ECS (Energy Control System). VHE ontwikkelt voor ons het Energy Control System en doet de gehele samenbouw van de Innovahub. Machine Control, Machine Connectivity maar ook mechanische aspecten zitten dus allemaal in scope. En dat vanaf het allereerste Concept, via Design en tot en met Serieproductie.
Er was een goede klik met Marc en Joop waarbij de visie, langetermijnvisie doorslaggevend waren. Degelijk , het gevoel van een familiebedrijf. We betreden een hele nieuwe wereld met veel onzekerheden, dan moet je echt goed kunnen samenwerken.
VHE is een uitstekende partner om deze pilot in een industriële omgeving te realiseren. Ze kunnen vanuit een concept een architectuur neerzetten en engineeren, zijn creatief en kritisch. Ze durven zich ook uit te spreken. Ze stralen professionaliteit uit en komen gemaakte afspraken na. Tot slot tonen ze inhoudelijke betrokkenheid.
In totaal werken we zeer close met een 16 tal partners die ieder zijn verantwoordelijkheid neemt en bereidt zijn te investeren in deze nieuwe wereld.

Recent heeft de start van de bouw van de InnovaHub plaatsgevonden.
De complete InnovaHub wordt bij VHE op locatie opgebouwd en wordt gebruikt om alle testen door te voeren. Daarna wordt hij transporteerd naar de woonwijk op Goeree Overflakkee en plug & play aangesloten.

Wij werken onder andere voor

Ontdek wat we samen kunnen bereiken

Contact VHE