VHE heeft in het kader van het partnership met Hylife Innovations het ’Innovathuis’ bezocht, de eerste experimentele woning in de Benelux waarin innovatieve en duurzame oplossingen gecombineerd worden in één woning met als doel om praktijk kennis op te doen. Binnenkort vindt de Kick-off plaats van InnovaHub. Een duurzame  standalone energiecentrale waarmee we zaken als balanceren van vraag en aanbod van groene energie, korte en langdurige opslag (seizoens overbrugging) koppelen met het verwarmen, koelen en leveren van elektriciteit aan de gebouwde omgeving waarin mobiliteit geïntegreerd word op wijkniveau, volledig emissieloos. VHE gaat haar medewerking hieraan verlenen middels ontwikkeling, engineering en realisatie. Ons partnership is mede door de samenwerking met ABB tot stand gekomen en wij kijken uit naar de samenwerking met de overige partners denk hierbij aan Giacomini en Witteveen + Bos zonder de andere partners te kort te doen. Een uitgebreid inzicht over Hylife innovations en haar partners is te lezen via de link: https://hylifeinnovations.nl/partners/