Lean en agile, samen in de keten

- Nieuws

Door kosten en levertijd druk dienen zowel de componentenvoorziening (Itsme) als productie (VHE) LEAN te zijn ingericht. Op deze wijze kunnen we ervoor zorgen dat de leidende positie van Heliox behouden blijft in Europa voor het leveren van innovatieve laadsystemen voor elektrisch rijden.

Een nauwe samenwerking in de keten, omschreven in onderstaand bericht uit Link magazine juni 2018.